Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Alles over rook en rookmachines

Alles over RookOver Rook
Kunstmatig rook wordt geproduceerd door een rookvloeistof te verhitten in een warmtewisselaar tot boven het kookpunt. De rookvloeistof wordt verdampt. Als de damp de warmtewisselaar verlaat en zich met de relatief koudere omgevingstemperatuur vermengt, vindt er een snelle condensatie van de damp plaats. Wat resulteert in zichtbare rook / mist.
Het is belangrijk dat de verdamping in de warmtewisselaar zo volledig mogelijk is, anders is het resultaat "natte rook" of rook bestaande uit grote deeltjes.
Tevens is het van belang dat de warmtewisselaar, waardoor de rookvloeistof heengaat, niet op een te hoge temperatuur werkt, anders bestaat de kans op onplezierige en potentieel brandbare bijproducten.
 
Soorten rookvloeistoffen
Waterbasis
De meest gebruikte rookvloeistoffen worden aangeduid met de term "op water basis". Deze vage term omschrijft rookvloeistoffen die oplosbaar zijn in water, in de meeste gevallen is de rookvloeistof gebaseerd op glycol of glycerine.
Op waterbasis geproduceerde rookvloeistoffen geven een dichte witte rook, en de gebruikte rookgeneratoren, zoals de Colt, zijn compact en eenvoudig in gebruik.
Verschillende rookvloeistoffen produceren rook van verschillende kwaliteit. Propyleen glycol verdwijnt over het algemeen het snelst. Glycerine geeft met grote voorsprong de beste kwaliteit rook van alle op "waterbasis" verkochte rookvloeistoffen.
Wij adviseren op plaatsen waar hoge concentraties rook "op waterbasis" gewenst zijn (brandweer korpsen, lekdichtheid testen), dat rookvloeistof wordt gebruikt met een grote verhouding glycerine (Colt 4 of Spirit 900). Het gebruik van rookvloeistoffen met een grote verhouding glycol, ondanks de grote hoeveelheid witte rook, is niet erg kosten effectief. De geproduceerde rook lost snel op zodat het noodzakelijk is om rook te blijven inspuiten om het oplossen tegen te gaan.
"Glycol rook" begint zichtbaar uiteen te vallen bij ongeveer 35°C en "Glycerine rook" bij ongeveer 60°C.
 
Oliebasis
Concept Smoke Systems® heeft al ruim 30 jaar ervaring met het produceren van rookmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van voor consumptie geschikte oliën. Deze rookgeneratoren produceren een zeer dichte, langzaam oplossende rook, welke vele malen beter is dan rook geproduceerd met de beste rookvloeistof "op waterbasis". Tevens is voor de productie van veel dichte rook vele malen minder rookvloeistof nodig dan bij rookvloeistoffen "op waterbasis".
De rook geproduceerd door de Vi-Count is zeer resistent tegen hoge temperaturen, de rook begint pas zichtbaar op te lossen bij 135°C of 180°C afhankelijk van gekozen viscositeit van de olie. Hierdoor is rook op oliebasis zeer geschikt voor hitte trainingen bij de brandweer, maar uiteraard ook in niet hete omstandigheden.

Hoe veilig is kunstrook?
Concept Smoke Systems® sluit geen compromissen wat betreft de veiligheid. Concept produceert rookgeneratoren sinds 1962, gedurende deze periode is een complete bibliotheek opgebouwd met gezondheids- en veiligheidsrapporten, analyses, onafhankelijke laboratorium onderzoeken en data over de verspreiding van deeltjes.
De rook geproduceerd door Concept generatoren behoort tot de veiligste verkrijgbaar.
Concept Smoke Systems® is momenteel de enige producent die het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitswaarborging bezit voor "het ontwikkelen en produceren van "NIET GIFTIGE" rook systemen". Dus ideaal voor het gebruik bij brandoefeningen of testen waarbij personen "in de rook kunnen lopen".
 
Het gebruik van buizen.
Rook van alle Concept systemen kan indien noodzakelijk worden getransporteerd in buizen, eventueel met behulp van een ventilator als snelle verspreiding noodzakelijk is.
Over het algemeen is er bij gebruik van buizen een kleine neerslag in het buizen systeem te verwachten. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de damp minder goed condenseert dan als het in de vrije ruimte de generator zou verlaten. Voor het beste resultaat dient het buizensysteem zo kort, recht en glad als mogelijk te zijn, hierdoor worden de verliezen door weerstand tot een minimum beperkt.
Het gebruik van een buizensysteem wordt door het gebruik van een ventilator vele malen effectiever. Concept Smoke Systems® levert een groot aantal centrifugaal ventilatoren, zodat er voor iedere situatie een oplossing is.
 
Deeltjes grootte - waarom klein, fijn is.
In alle door Concept Smoke Systems® bevind zich een met grote precisie, machinaal vervaardigde, stalen warmtewisselaar systeem, waarbinnen de rookvloeistof wordt verdampt.
Conventionele rookgeneratoren gebruiken voornamelijk gegoten of geperste aluminium warmtewisselaars, welke, hoewel zeer goedkoop om te maken, rookdeeltjes produceren van 1 tot soms wel 5 micron Ø.
Vrijwel alle Concept Smoke systemen produceren deeltjes van 0,2 tot 0,3 micron Ø, ongeacht het gebruik van rookvloeistof op olie- of op waterbasis.
 
De grote voordelen van de consequente productie van rookdeeltjes zijn:

 
Concept Smoke Systems® expertise op dit gebied heeft er voor gezorgd dat er generatoren worden gemaakt die voldoen aan de BS (British Standard) 5295, voor het testen van HEPA filters in de nucleaire-, chemische- en farmaceutische industrie.
 
Warmte resistentie van kunstrook.
Kunstrook geproduceerd door thermische rookgeneratoren, valt uiteen zodra de omgevingstemperatuur stijgt.

Rook op “waterbasis” begint meestal uiteen te vallen bij een omgevingstemperatuur van 35°C, oplopend tot ongeveer 60°C bij glycerine systemen zoals de Colt 4 en de Spirit 900.
Indien rook noodzakelijk is bij hogere temperaturen, zorgen de VI-Count modellen voor een praktische en kosten effectieve oplossing. Door hun resistentie voor temperaturen tot wel 180°C worden de VI-Count modellen steeds vaker gekozen voor gebruik in situaties waar tot voor kort het gebruik van pyrotechnische rookpotten noodzakelijk was.

Concept Smoke Systems® heeft in de afgelopen 30 jaar een zodanige expertise opgebouwd op het gebied van rookproductie bij hoge temperaturen dat zij kort geleden door het Britse Ministerie van Defensie zijn aangewezen om in samenwerking met het Ministerie van Milieu, Brand onderzoekscentrum Cardington, Atoom energie onderzoeksbureau Harwell en een vooraanstaand onafhankelijk onderzoekslaboratorium in gecontroleerde omstandigheden een groot aantal tests uit te voeren.

Spencer bv is importeur van Concept Smoke rookmachines voor de Benelux en is tevens dealer van deze machines, met eigen technische dienst.

klik hier om naar de verschillende modellen te gaan

Back to Top