Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Ontruimingsplan Conform NTA-8112

Iedere organisatie welke na het uitvoeren van de verplichte Risico inventarisatie & Evaluatie dient te beschikken over opgeleide BHV-ers, dient ook te beschikken over een ontruimingsplan.

De grootte van dit plan en de complexiteit zijn sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Steeds vaker worden organisaties via de door de brandweer af te geven "gebruiksvergunning" verplicht het opgestelde plan door de brandweer te laten toetsen.

Spencer Training kan voor u het opstellen van een plan verzorgen en het bij u afleveren inclusief de goedkeuring van de brandweer.

Bent u er met het hebben van een ontruimingsplan? NEE, een ontruimingsplan is een onderdeel van het totale BHV-pakket, bij het ontruimingsplan horen ook de vluchtwegplattegronden welke op diverse plaatsen zijn opgehangen in uw gebouw. Maar ook is het ontruimingsplan de basis van uw jaarlijks verplichte ontruimingsoefening. U toetst hiermee niet alleen uw organisatie maar ook alle procedures in het plan.

Steeds vaker wordt er door bedrijven voor gekozen het ontruimingsplan uit te breiden naar een "calamiteitenplan", ook voor zaken welke buiten het bestek van een ontruimingsplan vallen maar de continuïteit van de organisatie kunnen bedreigen worden procedures opgesteld en opgenomen in dit plan.Hierdoor ontstaat een compleet calamiteitenboek waar voor zeer veel calamiteiten procedures zijn opgesteld en waardoor iedereen weet hoe er gehandeld dient te worden.

U merkt het, het opstellen van een ontruimingsplan is maatwerk. Spencer Training wil hier graag bij behulpzaam zijn.

Back to Top