Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener (BHV) sector onderwijs

De Cursus:
De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening voor scholen bestaat uit twee onderdelen.

1. Verlenen van eerste hulp 

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers, kinderen, beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering. Cursisten leren reanimeren, ook bij kinderen en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels. Tevens wordt ingegaan op zaken die spelen op scholen, bijvoorbeeld: hoe om te gaan met zieke kinderen. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind. Tevens leert de cursist het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (A.E.D.)


2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Specifiek wordt ingegaan op de situatie binnen scholen en kinderdagverblijven. Ontruimingen waarbij kinderen zijn betrokken vraagt toch een specifiek aanpak. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Opleidingsduur:
De opleiding duurt 2 hele dagen (8.45 - 17.00 uur).

Voorbereiding:
Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de cursisten het lesboek met het verzoek dit goed door te lezen.

Examen: 
Aan het einde van iedere cursusdag wordt een examen afgenomen. Het examen bestaat uit 30 multiplechoice vragen. De cursist slaagt indien er minimaal 22 vragen goed zijn beantwoord. De beoordeling van het examen wordt uitgevoerd door het NiBHV en is onafhankelijk. Indien de cursist slaagt (ons slagingspercentage is 96%) ontvangt men het landelijk erkende diploma Bedrijfshulpverlener, inclusief de certificering voor het gebruik van de AED.

Inclusief:
De cursusprijs is inclusief: (2x lunch bij hele lesdagen), koffie/thee, lesmateriaal, gebruik veiligheidskleding bij de blusoefeningen, examen-/vrijstellings kosten, certificaten/diploma, administratiekosten, instructiekosten, gebruik oefencentrum.

Prijsindicaties pp:
- Aan ons oefencentrum: per groep vanaf € 249,-- in 4 dagdelen of per groep vanaf € 269,-- in 2 hele dagen
- Gegeven geheel aan uw school per groep vanaf € 259,-- 
- Open inschrijving: 2 hele dagen aan ons oefencentrum: € 289,-- 

 

Klik hier om naar de open inschrijvingen te gaan
Klik hier om een offerte aan te vragen

Back to Top