Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Opl BHV Ploegleider

De opleiding Ploegleider BHV is vernieuwd. De nieuwe opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur is teruggebracht naar twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst. Deze cursus zal nu voor meer dan 50% uit een praktijkdeel bestaan.

Wat doet een ploegleider BHV?

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.
Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Toelatingseisen
Om tot de opleiding ploegleider te worden toegelaten dient u te beschikken over het diploma van de Basisopleiding BHV.

Opleidingsmateriaal
In het boek aandacht voor de wijze waarop een inzet zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken hulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het BHV-team wordt ingezet.
In het boek wordt ingegaan op al die zaken die relevant zijn voor de ploegleider bedrijfshulpverlening.

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen:

beoordelen van de veiligheid bij een incident
voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Examen
Het examen voor de opleiding Ploegleider bestaat uit het maken van een theorie-examen en een praktijkinzet. Het examen wordt beoordeeld door een examencommissie. Als beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt de cursist een diploma.

Geldigheid diploma
Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de opleiding ploegleider worden behaald.

Prijs Inclusief:
De cursusprijs is inclusief: 2x lunch, onbeperkt koffie/thee, lesmateriaal, gebruik veiligheidskleding bij de blusoefeningen, examen-/vrijstellings kosten, certificaten/diploma, administratiekosten, instructiekosten, gebruik oefencentrum.


Prijsindicaties pp:
- Aan ons oefencentrum: met eigen groep (>8 pers.) vanaf € 359,-- in 2 hele dagen;
- Op locatie met eigen groep (> 8 pers.) vanaf € 329,--
- Open inschrijving: 2 hele dagen aan ons oefencentrum: € 489,-- / € 439,--

 

Klik hier om naar de open inschrijvingen te gaan
Klik hier om een offerte aan te vragen

Back to Top