Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Verschillen ploegleider / Coordinator BHV

Wat zijn de verschillen tussen de opleiding Coördinator / Hoofd BHV (C/HBHV) en Ploegleider?

Deze vraag krijgen wij regelmatig, het antwoord is vrij simpel: een C/HBHV houdt zich meer bezig met het BHV-/Veiligheidsbeleid en een ploegleider is meer van de “praktische kant”.

Voor kleine- en middelgrote BHV-organisaties is het aan te raden om een paar BHV-ers de opleiding ploegleider te laten doen. In deze opleiding worden vooral praktische vaardigheden getraind die zich bij een calamiteit kunnen voordoen. Een ploegleider coördineert in de meeste gevallen een incident, maar kan ook leiding geven bij een totale ontruiming.

In het onderstaande overzicht hebben wij een aantal verschilpunten tussen deze twee opleidingen gezet zodat het voor u meer inzichtelijk wordt waar o.a. verschillen liggen.

In de Arbowetgeving is geregeld dat de werkgever een BHV- beleid en organisatie heeft die adequaat bij diverse incidenten kan optreden. Tevens is er de verplichting dat er een aanspreekpunt vanuit die BHV-organisatie aanwezig is om, behoudens leiding te geven aan een incident, ook als aanspreekpunt fungeert voor professionele hulpdiensten.

  Ploegleider C/HBHV
BHV-beleid maken X
Overleg met directie X
Overleg met OR X
Overleg met C/HBHV van de organisatie X
Overleg met BHV-ers X
Overleg met ploegleiders X
Overleg met externe hulpdiensten X
Overleg met Opleider/Adviseur
Begeleid RI&E X
Kan leiding geven bij kleine incidenten X
Kan leiding geven bij grote incidenten
Kan deels post-trauma hulp bieden aan BHV-ers
Heeft dagelijks toezicht op veiligheid X
Is aanspreekpint voor externe hulpdiensten X
Is voor de directie aanspreekpunt X
Is dagelijks aanspreekpunt voor BHV-ers X
Oefent samen met BHV-ers X
Heeft zitting in een CMT X
Houdt toezicht op de materialen van de BHV X
Praktische opleiding X
Theoretische opleiding X
Jaarlijkse herhalingstraining / update X
De kosten voor deze opleiding bedragen circa: 465,-- 1199,--

 

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

Back to Top